Přeskočit na obsah

Hledej:


elfineer | blog

@PavelHoralik @ischiam tomu obyčejně hráblo, ne? :)
twitter.com/elfineer


led 15 13

Proč by nás měl zajímat nový zákon o hazardu?

Datum a čas úterý 13. ledna 2015, 15:56
Tagy pravo
Komentáře 1 (přejít na komentáře, přidat nový, sledovat pomocí RSS)
Přečteno 16849×
Popis Přináší velký blacklist hráčů a omezování internetu.

Knihovně připravované legislativy na webu Vlády lze najít návrh nového zákona o hazardu od Ministerstva financí z 22. prosince minulého roku spolu s posledním vypořádání připomínek ze včerejška (12. ledna 2015).

Jde o zákon, který přináší úpravu týkající se požadavků na provozovatele, minimálních výher, detaily jako povinnost jasného ukázání prohraných peněz, odkaz na informace o léčení závislosti….

Proč by ale měl tento zákon zajímat někoho, kdo se hazardu nevěnuje nebo spíše není provozovatelem herny (skutečné nebo online)?

Kvůli dvěma zajímavým požadavkům:

Blacklist

Stát povede Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (§ 16). Kromě toho, že bude možné se do něj zapsat dobrovolně (spojené s nemožností z tohoto blacklistu vystoupit dříve než za rok – § 16, odst. 8), zapíše sem každého, kdo pobírá dávky hmotné nouze (a také vyhlášené úpadky). Do tohoto seznamu samozřejmě musí přistupovat provozovatelé (online) heren, aby si ověřili, zda daná osoba může hrát.

Připomínky Úřadu pro ochranu osobních údajů lze najít ve vypořádání připomínek na str. 193 a dále.

Blokace internetu

§ 72 je ale ještě zajímavější. Zavádí povinnost (a proces), jak mají poskytovatelé připojení k internetu blokovat „konkurenční herny“, viz citace:

(1) Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám zařazeným do seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami. Seznam vede a o zápisu do něj rozhoduje z moci úřední ministerstvo. Seznam je zveřejňován v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Povinnost podle odstavce 1 jsou poskytovatelé připojení k internetu splnit ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami.

V rámci připomínkového řízení se ozvali mj. ČTÚ či Ministerstvo průmyslu a obchodu, kteří popsali, proč je podle nich daná povinnost sporná. Máte-li chvilku, doporučuji si argumentaci kolem těchto paragrafů (§ 70, § 72 to je v nové verzi) přečíst

Shrnutí MPO:

Předkladatel srovnává při snaze odůvodnit vytvoření cenzurní infrastruktury obsah stránek provozovatele hazardních on-line her s obsahem stránek s dětskou pornografií, což může ukazovat na účelové zkreslení problematiky.

Minimálně důvodová zpráva se pak snaží část viny za nelegální online sázení svalit i na samotné providery, kteří díky informaci od MF ČR věděli o tom, že se můžou podílet na špatnostech a nezabránili tomu:

Na základě tohoto rozhodnutí, tak bude při zachování všech zákonných práv, označena daná internetová stránka za „nezákonnou“ a poskytovatelé připojení k veřejné síti Internet si tak budou vědomi nezákonnosti přenosu informací prostřednictvím takto uveřejněných odkazů. V daném případě tak vzniká jakási modifikovaná odpovědnost poskytovatele připojení k veřejné síti Internet. Tuto odpovědnost však nelze chápat ve smyslu odpovědnosti za porušení tohoto zákona pro nezákonné provozování hazardní hry, ale ve smyslu modifikované odpovědnosti, v rámci které je poskytovatel internetového připojení odpovědný za IP porušení z důvodu jeho přičinění na protiprávním stavu, jehož si je vědom a jakkoliv nebrání v opakování porušování, ačkoliv je schopen tak učinit.

Provider se také nezablokováním dopustí správního deliktu (§ 123, odst. 5) s pokutou až 1 milion.

ČTÚ (str. 166 a další) také namítá, že není řečeno, kdo je vůbec poskytovatelém připojení (páteřní síť, operátor dle ZoEKu?) a jak se má blokovat. Na to odpověď MF ve vypořádání připomínek:

Pokud jde o aspekt blokování internetových stránek provozovatele, bylo záměrně použito takto široké vymezení. Při konkretizaci vymezení internetové stránky pomocí technických specifikací v textu zákona by z důvodu dynamických změn v prostředí internetu hrozila nejenom neúčinnost a neefektivnost navrženého opatření, ale také vysoké riziko možnosti obcházení tohoto opatření ze strany provozovatelů. Předkladatel zákona je důkladně seznámen s riziky vyplývajícími z uvedených opatření, a proto zvolil nejširší pojetí pro možnosti blokování nežádoucího obsahu, přičemž podrobnosti blokace budou následně detailně upraveny v prováděcích právních předpisech, a to právně i technicky vyhovujícím způsobem.

Na seznam zakázaných stránek se pak mají konkrétní online herny dostat rozhodnutím MF ČR, nikoliv soudu (str. 57, MPO).

Vypořádání připomínek:

Hlavním důvodem pro zvolený postup byla snaha o rychlé a hospodárné rozhodování, které je v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zajištěno prostřednictvím řady institutů, zejména zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí či opatřeních proti nečinnosti. S ohledem na široké možnosti přezkumu správních rozhodnutí prostřednictvím specializovaných senátů soudů je v daném případě soudní ochrana základních práv a svobod zajištěna.

pondělí 13. ledna 2015, 15:56 - 16849× shlédnuto - RSS komentářů - tagy: pravo?>


Nepřehlédněte

Komentáře používají Texy! syntaxi.

"odkaz":http://kam.vede.cz, *zdůrazněné (em)*, **zdůrazněnější (strong)**, citace


Hledání

Mikroblog

GOTO TWITTER
GOTO POSTEROUS

Reklama

Nejčtenější

Reklama

Kvalitní domény, levný webhosting
Vyzkoušejte spolehlivý Český hosting. www.cesky-hosting.cz

Facebook tipy

Moje weby

Napište mi vzkaz